History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
2019-07-28 Hans Brännerud predikar om trofasthet
Clean
July 28, 2019 03:17 AM PDT
itunes pic

2019-07-28 Hans Brännerud predikar om trofasthet

2019-07-21 Julia Frid Predikar
Clean
July 21, 2019 02:58 AM PDT

Julia predikar, ämnet är:
Människa, vart är du?

190630 Bosse Christoffersson
Clean
June 30, 2019 04:04 AM PDT
itunes pic

Predikan över Psalm 139.

2019-06-16 Linus Lindells avskedsfest som ungdomspastor
Clean
June 16, 2019 03:28 AM PDT
itunes pic

Linus predikar över Joh 13 31:34 om Jesu bud att vi ska älska varandra.

2019-06-09 Pingst, Mattias Martinsson
Clean
June 09, 2019 03:16 AM PDT
itunes pic

Mattias predikar över psaltaren

2019-05-26 Visa vägen med Josefine Savedson
Clean
May 26, 2019 03:34 AM PDT
itunes pic

2019-05-26 Visa vägen med Josefine Savedson. Josefine predikar utifrån 5:e mosebok.

Konfirmationspredikan Linda Duvanå 190519
Clean
May 19, 2019 03:25 AM PDT

Konfirmationsgudstjänt Linda Duvanå 190519

Predikan av Tomas Hammar 2019-05-05
Clean
May 05, 2019 03:20 AM PDT
itunes pic

Predikan av Tomas Hammar Nimbuskyrkan 2019 05 05

2019-04-28 Våga lyfta blicken med Josefine Arenius
Clean
April 28, 2019 03:28 AM PDT
itunes pic

2019-04-28 Predikan av Josefine Arenius som talar om att Våga lyfta blicken och se hur Gud finns i vår vardag.

2019-04-21 Påskdagen Ulrik Alderblad talar om Jesu uppståndelse
Clean
April 21, 2019 04:08 AM PDT
itunes pic

2019-04-21 Inspelning av Påskdagens gudstjänst i Nimbuskyrkan. Ulrik Alderblad predikar om Jesu uppståndelse och sannolikheten för att det var sant.

Next Page